Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-9-2018  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 10:00 am - 2:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tin Tức Tự Viện   *** NEW***

Gia Đình Phật Tử


Liên Lạc

Tự Viện Linh Sơn                                       

8 Church Street

Stanhope NJ 07874 

(973) 347-2482

tvls.nj@gmail.com


 

Tự Viện Linh Sơn mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày, nhưng xin quý Phật Tử vui lòng gọi điện thoại liên lạc trước để Tự Viện có thì giờ chuẩn bị đón tiếp quý vị nếu quý Phật Tử đến vào ngày làm việc.


We're open from 8am to 8pm everyday, but please call us in advance if you want to visit us during weekdays.

Bản Đồ
Tên  *
Email  *
Ý Kiến/Câu Hỏi *
 
Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement