Categories
Trở lại trang đầu
Thông Tin Phật Sự
Bản Tin của Tự Viện
Gia Đình Phật Tử
Tin Tức Đó Đây
Các Chùa Và Tự Viện Bạn
Phiếu Cầu An, Cầu Siêu
THÔNG BẠCH

THÔNG BẠCH

NGÀY SÁM HỐI CUỐI NĂM

VÀ NHỮNG NGÀY LỄ TẤT NIÊN, TÂN NIÊN

NƠI TỰ VIỆN LINH SƠN NJ

Read More
BẢN TIN TỰ VIỆN LINH SƠN


Nh
ng công tác đã thc hiện trong năm 2018:

Trong năm vừa qua với sự phát tâm của quý Phật tử những công tác xây cất tu bổ Tự Viện vẫn đã và đang tiến hành: đã làm mái che thêm chổ cho nhà bếp và cũng đã sửa điện trong nhà bếp cùng đặt đèn nguy cấp trong chùa và đặt máy bơm nước dưới Chánh Điện.

Read More


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement