Thư Mời Dự Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561

Kính mời Quý Phật-Tử và Quý Đồng hương cùng về chùa dự Đại Lễ Phật Đản PL 2561 vào Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 với chương trình như sau:

6:00am Rước Vía

11:00 Phật tử tựu về Chánh điện

11:05 Lễ Thỉnh Tăng

11:10 Dâng Hoa Cúng Phật

11:15 Pháp Thoại mùa Phật Đản

11:25 Khai Kinh Phật Đản Sanh

12:30 Quá Đường Ngọ Trai và chương trình Karaoke "Hát cho Quê hương"

15:30 Chẩn thí Cô-Hồn và Hoàn Mãn

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị Phật tử và Đồng hương nhín chút thời gian vân tập về lại chùa để tham dự buổi Lễ kỷ niệm thiêng liêng ngày Đức Phật Đản Sanh. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho công cuộc hoằng hoá lợi sinh, hộ trì Phật pháp ngày càng vững mạnh.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát


Hình Ảnh Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556

Gia Đình Phật Tử


Trang Nhà của Tự Viện Linh Sơn
Trang NhàLớp học Điện Tử Căn BảnSinh Hoạt Phật Pháp

Tu Vien Linh Son

Tự Viện Linh-Sơn New Jersey tọa-lạc tại thị-xã Stanhope, một thành phố nhỏ thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ, cách Nữu Ước khoảng bảy mươi cây số về hướng Tây Bắc. Tự Viện được thành lập vào mùa thu năm 1989 và đặt dưới sự lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới do cố lão Hòa Thượng Thích Huyền Vi sáng lập, trụ sở đặt tại Ba Lê, Pháp Quốc.  Giáo Hội hiện có khoảng ba mươi chùa nơi khắp năm châu. Tại địa phương, Tự Viện  Linh Sơn do Hòa Thượng Thích Trí Đạt trông coi và hướng dẫn đạo lý cho Phật tử địa phương. Bên cạnh Hòa Thượng Trụ Trì có Ni-Sư Thích Nữ Trí Đức phụ giúp Hòa Thượng về Hoằng Pháp, và có một Ban Trị Sự gồm Cư sĩ và Phật Tử trợ giúp Hòa Thượng về vấn đề tổ-chức và Hộ Pháp.

 

Về phương diện giáo lý, Tự Viện Linh Sơn New Jersey truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hướng dẫn theo hệ Phật Giáo Đại Thừa. Về phương thức tu hành, Tự Viện chủ trương Thiền Tịnh song tu, vừa thực tập Thiền Quán vừa thực hành Tịnh Độ, tức Nhiếp Tâm Niệm Phật.

 

Nhờ sự đóng góp dõng mãnh của Phật Tử thập phương, ngoài tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi nơi tòa sen, tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma, Đức Địa Tạng, Bàn Thờ Tam Thánh,  Đức Quan Thánh, Đức Hộ Pháp và Chuông Trống Bát Nhã nơi Chánh Điện, Tự Viện cũng thỉnh đựơc tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát , thiết lập cảnh Tứ Động Tâm và đã thỉnh tôn tương Phật Di Lạc an vị nơi mặt tiền Tự Viện . 

 

Nguyện cầu Chư Phật và Chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho cảnh Già Lam Linh Sơn mãi mãi có mặt nơi vùng Đông Bắc nước Mỹ và xin nghiêng mình hồi hướng công đức của những tấm lòng Bồ Đề đã đóng góp nhân lực và tài lực để ngôi chùa Linh Sơn được thành hình và mỗi ngày một thăng tiến trong sứ mạng phục vụ Cộng Đồng và Đạo Pháp. 


Giáo Hội Phật Giáo Linh-Sơn New Jersey .

Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement